Meet the Artist: Akram Assam

De Irakese theatermaker Akram Assam toont 12 december op RIGHTABOUTNOW festival een online versie van zijn performance Here I am There. Akram verzamelt de herinneringen van mensen in oorlogsgebied in het Midden-Oosten en verbindt zichzelf zo met zijn geboortegrond. Akram: “Ik woon nu hier, maar mijn herinnering is nog daar.”

 

“Ik ben een theatermaker met een grote interesse voor beweging, maar ik zou mezelf nooit een danser noemen. I k ben opgeleid in een klassiek theater en heb 8 jaar bij het Nationaal Theatre in Bagdad gewerkt. In 2018 ben ik naar Amsterdam verhuisd om aan DAS Theatre te studeren. 

 

In mijn werk gebruik ik de herinneringen van echte mensen die in oorlogsgebieden leven. Ik heb ze gevraagd een dagboek bij te houden over hun leven in het oorlogsgebied. Mijn werk is experimenteel: een mix van video, beweging en licht designs - een soort collage. Irak is al sinds de jaren tachtig een ‘red zone’; zo noem ik plaatsen waar mensen al langere tijd in een oorlogssituatie moeten leven. Een veilig gebied zonder oorlog en geweld iszijn voor mij een ‘green zone’. In mijn werk verzamel ik herinneringen van die ‘red zone’ daar en die presenteer ik in de ‘green zone’ hier.” 

Hoe verhoud jij je tot het thema are we safe?

 

“Twee weken geleden hebben we een livediscussie over dit thema gevoerd met artistiek leider Marjorie Boston… maar ik heb nog geen antwoord op de vraag ‘Are we safe?’. Misschien beantwoorden mensen die hier langer wonen zo’n vraag anders, maar ik ben niet lang geleden van de red zone naar de green zone verhuisd. Ik ben nog in transitie: ik zit tussen de twee zones in. Met corona werd de vraag naar veiligheid nog intenser, maar ik heb er nog geen definitief antwoord op.”

Wat is de rol van kunst in deze tijd van crisis?

 

“Ik geloof in kunst die een relatie tussen mij en het publiek bouwt en voel dat we online die verbinding tussen kunstenaar en publiek verliezen. Ik kan nog niet zeggen hoe ik als kunstenaar kan overleven wanneer ik die connectie verloren heb, maar ik denk niet dat we moeten opgeven. Kunstenaars zijn als atleten, wanneer we stoppen zullen alle creatieve spieren verdwijnen. We moeten doorgaan, zelfs als de manier waarop vreemd of moeilijk is.” 

Wat is je safe zone? 

 

“Voor mij is ook dat kunst: ik blijf creëren, bezoek musea en performances. Het geeft me het gevoel dat ik ook in deze tijden nog steeds kunstenaar ben. Dat er weer culturele activiteiten in Amsterdam mogelijk zijn maakt me hoopvol: ik stel me voor dat we weer bouwen aan een toekomst waar ook ik als kunstenaar onderdeel van kan zijn.”

 

Om een Green Zone te kunnen waarborgen kunnen we niet samen in een ruimte zijn, maar via een online versie van zijn voorstelling brengt Akram ons vanaf hier toch een beetje daar daar. Akram’s Here I am There is digitaal te zijn op Right About Now Festival om 19:30 op 12 december.